Quadrantevents

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Cursussen vinden plaats vanaf een minimum van 3 inschrijvingen.
Tijdens al de tochten wordt er actief les gegeven.

Inbegrepen
  • boot met schipper
  • Havengelden in thuishaven
  • Ongevallenverzekering voor de opvarenden
  • Koffie, thee, water
Niet Inbegrepen Te verdelen over opvarenden
  • Maaltijden en andere dranken, ook van schipper(s)
  • Diesel
  • Havengelden andere dan thuishaven

Aan boord

Aan boord is het gebruik van reddingsvesten verplicht. Het niet dragen gebeurt voor eigen rekening.

Annulatie en betaling

Ten allen tijde is Quadrant Events gerechtigd om een cursus praktijk te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip/andere locatie/andere boot, ingevolge nautische en/of meteorologische oorzaken: ongunstige weersomstandigheden, blokkade van vaarwegen, ongunstig getij of technisch defect, … De cursist heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Betalingen zijn te voldoen ten laatste bij het begin van de activiteit. Indien niet in orde kan de deelname geweigerd worden.

Annulering met terugbetaling is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest. Er zal slechts een administratiekost van 25 Euro aangerekend worden.
Bij elke annulering niet gestaafd met een doktersattest is een schadeloosstelling verschuldigd van 20 % van het totaalbedrag, met een minimum van 25 euro.

Bij no show blijft het integrale cursusgeld verschuldigd.