Quadrantevents

beleid

Algemene Voorwaarden betreffende de uitgeoefende activiteiten van Quadrant Events: 

Tijdens al de tochten wordt er actief les gegeven.

In onze prijzen zijn inbegrepen:
Ontvangst (de avond voordien) met een glaasje Cava
water tijdens het verblijf aan boord
Schipper
Boot
Ongevallenverzekering voor de opvarenden
Havengeld in de thuishaven

In onze prijzen zijn niet inbegrepen:
Havengelden
Maaltijden en drank (boordkas) ook van schipper(s)
Diesel
Eindschoonmaak
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Cursussen vinden plaats vanaf een minimum van 3 inschrijvingen
Aan boord is het gebruik van reddingsvesten verplicht. Het niet dragen gebeurt voor eigen rekening.
Ten allen tijde is Quadrant Events gerechtigd om een cursus praktijk te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip/andere locatie/andere boot, ingevolge nautische en/of meteorologische oorzaken: ongunstige weersomstandigheden, blokkade van vaarwegen, ongunstig getij of technisch defect, … De cursist heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Betalingen zijn te voldoen ten laatste bij het begin van de activiteit. Indien niet in orde kan de deelname geweigerd worden.

Annulering met terugbetaling is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest. Er zal slechts een administratiekost van 25 Euro aangerekend worden
Bij elke annulering niet gestaafd met een doktersattest is een schadeloosstelling verschuldigd van 20 % van het totaalbedrag, met een minimum van 25 euro.

Bij no show blijft het integrale cursusgeld verschuldigd.

Ingeval van annulering kan de cursist een andere cursist voorstellen om in zijn plaats deel te nemen.
Tochten worden niet terugbetaald.  Er kan wel een omboeking gebeuren.

In geval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Quadrant Events is gevestigd, bevoegd.

Privacybeleid

Inloggen op deze website is niet mogelijk voor gebruikers. De informatie die we vragen (naam, adres, telefoon, email) bij inschrijving voor een cursus zijn nodig voor betalingsverkeer, en-  of je te contacteren in geval afgelasting of om af te spreken. Bij inschrijven op onze nieuwsbrief is het steeds mogelijk zich uit te schrijven.  Wij sturen af en toe een promotie email ivm een cursus bv Theorie Yachtman. 

Quadrant Events hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het verbeteren van onze dienst. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Quadrant Events, Leliestraat 12, 1702 Groot-Bijgaarden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Quadrant Events kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard.Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Onze website maakt gebruik van reCAPTCHA, dit om aan te geven dat men geen robot of programma is. 

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene doeleinden bestemd. De informatie wordt geleverd door Quadrant Events naar best vermogen. Hoewel we proberen deze site up to date te houden, kunnen we dit niet garanderen. We geven derhalve ook geen enkele garantie betreffende de volledigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website en dit betreffende de informatie, producten, diensten aangeboden op de website. Quadrant Events kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen van de gegevens zoals deze op de site vermeld staan. Deze eventuele onjuistheden of tekortkomingen geven geen recht op financiële compensatie. 
 
Via deze website kan je doorlinken naar andere websites. Het feit dat dit kan houdt geen aanbeveling in van de desbetreffende websites en wil niet zeggen dat Quadrant Events deze controleert en beheert.  Wij wijzen dan ook de verantwoordelijkheid voor inhoud, correctheid, werking, … van deze sites af.
 
Quadrant Events doet er alles aan om deze website beschikbaar te houden maar zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden indien dit door technische problemen buiten onze wil om niet zo is.
 
Alle informatie op de website is enkel ter informatieve titel.